Komitet organizacyjny

Prof. Jan Kozłowski

Dr hab. Wiesław Babik

Dr hab. Joanna Rutkowska 

Prof Adam Łomnicki

Prof. Jacek Radwan

Prof. Krzysztof Spalik

 

e-mail: PolEvolConf2013@gmail.com