Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów. Biuro Organizacji Imprez UJ zarezerwowało miejsca w hotelach, ale nie jest to absolutnie wiążące dla uczestników. Informacja o hotelach.

 

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna

19-21 września 2013, Kraków

Celem konferencji będzie zaprezentowanie badań w zakresie biologii ewolucyjnej prowadzonych w naszym kraju.

Konferencja organizowana przez Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Miejsce

III Kampus UJ, ul Gronostajowa 7, Kraków

 

Nowe

Program jest dostępny tutaj

Książka konferencyjna jest dostępna tutaj

Książka abstraktów jest dostępna tutaj

 

Zaproszeni mówcy

Prof. Ewa Bartnik

Uniwersytet Warszawski

http://www.igib.uw.edu.pl/~knbm/old2/html/Ewa_Bartnik.html

 

Prof. Janusz M. Bujnicki

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa

http://genesilico.pl/index.php/home.html

 

Prof. N.B. Metcalfe, FRSE

University of Glasgow

http://www.gla.ac.uk/researchinstitutes/bahcm/staff/neilmetcalfe/neilmetcalfe/

 

Opłata konferencyjna oraz rejestracja

 


Podstawowa opłata rejestracyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunche
Pełna opłata rejestracyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunche, udział w uroczystej kolacji oraz zwiedzanie Collegium Maius.

 

Wysokość opłat konferencyjnych:

 

 

wczesna opłata (do 23 czerwca)

po 23 czerwca

podstawowa

pełna

podstawowa

pełna

Sudenci i doktoranci

120

300

220

400

Pozostali uczestnicy

180

360

280

460

 


Przypominamy, że nadal przyjmowane są rejestracje uczestników, którzy nie będą prezentować wyników badań.


Abstrakty/wystąpienia/postery


Językiem konferencji jest angielski.

Wystąpienia ustne będą trwały 15 min.
Postery będą wystawione przez cały czas trwania konferencji

Zachęcamy do odwiedzenia strony Warsztatów Biologii Ewolucyjnej aby zapoznać się tematyką dotychczasowych warsztatów w latach 1996-2012 r.